Aktuálny program v našej farnosti

Na základe súčasných Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je možné prijať individuálnu duchovnú službu:

Možnosť sv. spovede, rozhovoru:

Zelený štvrtok: 14,30 – 17,30

Veľký piatok: 9,00 – 11,30

Obrady v našom chráme budú neverejné a je možné nás sledovať online na Youtube kanáli Verbisti Kalvária:

Zelený štvrtok: 19,00

Veľký piatok: 15,00

Biela sobota: 19,30

Veľkonočná nedeľa: 9,00 a 10,30 (s príhovorom pre deti)

Ohľadom možnosti návštevy chrámu počas Bielej soboty v súlade s platnými opatreniami budeme informovať priebežne.

Kalvárske hlasy