Farské oznamy 18.4.

Na základe aktuálnych protipandemických opatrení sa od pondelku v našom kostole obnovuje verejné slávenie sv. omší, na ktorých sa v našom chráme môže zúčastniť 27 ľudí. Pri vstupe do kostola budú kartičky s číslom. Ak už kartičky nebudú k dispozícii, je to znamenie, že kapacita kostola je naplnená.

Rozpis sv. omší:

 RánoVečer
Pondelok – sobotao 6,30 hod. (kostol a aula Misijného domu)O 19,00 (iba kostol)
Nedeľao 7,00 (kostol – iba seniori nad 65 r.) o 9,00 a 10,30 (poľný oltár)Spovedanie (v oratóriu kostola) 15 minúť pred rannou a večernou sv. omšou a počas sv. omše podľa potreby.  

V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v nedeľu v kostole i v aule Misijného domu a rovnako streamované na našom Youtube kanáli.

Na sv. omši je možné sadnúť si iba na označené miesto. Do kostola je možný vstup iba s respirátorom a negatívnym testom, príp. potvrdením o absolvovaní očkovania. Je potrebné použiť dezinfekciu, znak pokoja si budeme odovzdávať úklonom hlavy a sv. prijímanie sa bude naďalej podávať výlučne do rúk.

Dňa 29. marca 2021 na 26. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo jednohlasne schválené všetkými 36 prítomnými poslancami Nitrianskeho samosprávneho kraja znenie návrhu Zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosťou Nitra – Kalvária za účelom realizácie  projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia architektonického komplexu Kalvárie v Nitre”. Farnosť Nitra – Kalvária je vďačná za ponúknutú partnerskú spoluprácu, ktorá určite bude na úžitok mnohým návštevníkom tohto veľmi obľúbeného a vyhľadávaného miesta. Vysoko oceňujeme kultúrnu politiku NSK v oblasti rozvoja kultúry a obnovy národných kultúrnych pamiatok na území kraja v záujme ich zachovania pre súčasnú ale i budúce generácie, ako aj v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho kraja.

Na základe zmluvy o združených finančných prostriedkoch sa farnosť zaväzuje prispieť na tento projekt rovnakým dielom. Rovnako aj pri iných grantoch, o ktoré sa naša farnosť uchádza, je naša povinná finančná spoluúčasť. Drahí priatelia, preto sa i naďalej uchádzame o Vašu láskavú priazeň, pomoc a podporu. Veríme, že spoločným zjednotením síl, sa nám podarí obnoviť krásu pútnického areálu našej Kalvárie. Vaša podpora je možná finančným darom na účet Obnovy Kalvárie (IBAN:SK94 0200 0000 0040 4432 2851), poukázaním 2% z Vašich daní, príp. nákupom na našom eshope: kalvaria.eu.

Kalvárske hlasy