12 TIPOV NA MÁJ

1 Ozdobte si svoj stôl
Využite pri stolovaní modrú farbu. Prípadne dajte deťom vyrobiť nejakú dekoráciu, naučte ich zložiť modré servítky, postavte na stôl mariánsku sviecu. Pri modlitbe pred či po jedle nezabudnite pozdraviť Pannu Máriu.

2 UROBTE MÁRII MIESTO V ZÁHRADE
V záhrade sa isto nájde miesto pre sochu Panny Márie, príp. na vysadenie pekného kvetu, ktorý vysadili ku cti Panny Márie. Pri výzdobe využite symboliku čísel (7 bolestí Panny Márie, 10 zrniečok na ruženci, 12 hviezd na korune v Knihe zjavenia).

3 Drobné skutky oddanej pozornosti
Ak máte vo svojom príbytku sochu Panny Márie, môžete pri spoločnej modlitbe alebo pri stolovaní zapáliť sviecu, priniesť čerstvé kvety, vyrobiť venček z poľných kvetov a korunovať ju za kráľovnú Vašej rodiny. Nájdite si čas navštíviť Lurdskú jaskynku.

4 MARIÁNSKE MODLITBY
Sami, v rodinnom kruhu alebo s priateľmi sa dohodnite na pravidelnej modlitbe ruženca, príp. iných mariánskych modlitieb, ktorými môžete obohatiť v máji svoj duchovný život. Mať konkrétny úmysel pomáha ostať sústredenými a vytrvalými v modlitbe.

5 KUCHÁR PRE KRÁĽOVNÚ
Pripravte špeciálny obed alebo večeru s mariánskou tematikou. Zapojte do vymýšľania špeciálneho menu a výzdoby všetkých členov rodiny.

6 POČÚVAJTE VIAC MARÁNSKYCH PIESNÍ
Každý deň si pustite, zaspievajte, príp. zahrajte nejakú mariánsku pieseň.

7 Nájdite si svoj obľúbený obraz
Náboženské umenie nie je len pre kostol. Vyhľadajte si klasické umelecké diela s tematikou Pannou Márie a zadovážte si kópiu do svojej domácnosti. Prípadne si vyhraďte čas pomeditovať nad tajomstvom ukrytým v umeleckom stvárnení.

8 PREČÍTAJTE SI MARIANSKÚ KNIHU
Siahnite po dobrej knihe, ktorá poodhaľuje krásu Panny Márie a jej význam v živote Cirkvi.

9 SPRAVTE ZO SOBOTY ŠPECIÁLNY DEŇ
Sobota je dňom, ktorý je v Cirkvi vyčlenený ku cti Panny Márie. Ponúknite Márii všetky svoje sobotné práce a povinnosti. Spravte zo svojich sobôt peknú tradíciu Vašej mariánskej úcty a nábožnosti.

10 PRAKTICKÉ SKUTKY LÁSKY KU CTI PANNY MÁRIE
Vyberte si jeden z významných májových sviatočných dní (13.5., 24.5., 31.5) a vykonajte špeciálny skutok lásky blížneho alebo niekoho v núdzi. Požiadajte Pannu Máriu, aby sa za neho prihovárala a dajte mu vedieť, že ste s ním v modlitbe.

11 DEŇ MATIEK
Na deň matiek nájdite špeciálny spôsob, ako si uctiť svoju pozemskú a rovnako i nebeskú matku!

12
ÚČASŤ NA SV: OMŠI
Každú sv. omša je modlitbou na konkrétny úmysel. Zúčastni sa častejšie ako inokedy na sv. omši a súkromne ju obetuj ako svoje poďakovanie za všetky dobrodenia a prosbu o Máriinu ochranu do ďalších dní.

Kalvárske hlasy