Farské oznamy 25.4.

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Na základe aktuálnych protipandemických opatrení sa od pondelku v našom kostole obnovuje verejné slávenie sv. omší, na ktorých sa v našom chráme môže zúčastniť 27 ľudí. Pri vstupe do kostola budú kartičky s číslom. Ak už kartičky nebudú k dispozícii, je to znamenie, že kapacita kostola je naplnená.

Rozpis sv. omší:RánoVečer
Pondelok – sobotao 6,30 hod. (kostol)o 18,00 (iba kostol)
Nedeľao 7,00 (kostol – iba seniori nad 65 r.) o 9,00 a 10,30 (poľný oltár)Spovedanie (v knižnici) 15 minúť pred rannou a večernou sv. omšou a počas sv. omše podľa potreby.

V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v nedeľu v kostole i v aule Misijného domu a rovnako streamované na našom Youtube kanáli.

Na sv. omši je možné sadnúť si iba na označené miesto. Do kostola je možný vstup iba s respirátorom. Je potrebné použiť dezinfekciu, znak pokoja si budeme odovzdávať úklonom hlavy a sv. prijímanie sa bude naďalej podávať výlučne do rúk.

Dnes sa Cirkev modlí za kňazské a rehoľné povolania. Rovnako je aj zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť do označenej pokladničky.

Budúci týždeň v sobotu začíname mariánsky mesiac. Pri tej príležitosti Vám ponúkame plagátik s 12 tipmi, ako si v mesiaci máj môžeme uctiť našu nebeskú Matku. Pripravili sme aj mariánske sviece, ktoré boli vyrobené špeciálne na tento úmysel. Sviece sú požehnané a určené k domácej rodinnej modlitbe. Ak by bol o sviece väčší záujem, môžete sa zapísať na zoznam.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho Roku sv. Jozefa pápežom Františkom na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie v sobotu 1. mája pri spomienke na sv. Jozefa (robotníka) budeme mať možnosť získať dar odpustkov. (1. mája budú sv. omše 3: ranná, o 10,00 a večerná).

V sakristii kostola si môžete zapísať úmysel sv. omše na mesiac jún.

V závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí pripravujeme púť do Medžugorje v termíne 19.-26. augusta. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať rodinu Guldanovú, príp. zavolať na tel. čísla: 0903 324 833, 0903 708 110.

Kalvárske hlasy