Farské letné tábory

Milí rodičia, milé deti!  
Aj tento rok pripravujeme s eRko animátormi letné tábory pre deti, ktoré budú prebiehať dennou formou tu na Kalvárii, ak nám to epidemiologické opatrenia dovolia. Tábor pre mladšie deti (ktoré ukončili 1.-5. ročník ZŠ) sa bude konať 5.-9. júla a tábor pre staršie deti (ktoré ukončili 6. ročník a vyššie) bude 19.- 23. júla. Bližšie informácie nájdete v prihláške. Prihlasovanie je otvorené najbližšie 2 týždne (9. – 23. mája 2021) vyplnením online formuláru, ktorý nájdete na našej farskej webovej stránke. Minuloročným táborníkom sme ho poslali aj na emailovú adresu rodičov. Tešíme sa na vás!
prihláška na tábor pre mladšie deti (ukončený 1.-5. ročník ZŠ)

prihláška na tábor pre staršie deti (ukončený 6. ročník ZŠ a vyššie)

Kalvárske hlasy