Farské oznamy 9.5.

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Rozpis sv. omší:RánoVečer
Pondelok – sobotao 6,30 hod. (kostol)o 18,00 (kostol)
Nedeľao 7,00 (kostol – iba seniori nad 65 r.) o 9,00 a 10,30 (poľný oltár)Spovedanie (v knižnici) 15 minúť pred rannou a večernou sv. omšou a počas sv. omše podľa potreby.

V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v nedeľu v kostole i v aule Misijného domu a rovnako streamované na našom Youtube kanáli. Pri vstupe do kostola sú kartičky s číslom. Ak už kartičky nebudú k dispozícii, kapacita kostola je naplnená.

Na sv. omši je možné sadnúť si iba na označené miesto. Do kostola je možný vstup iba s respirátorom. Je potrebné použiť dezinfekciu, znak pokoja si budeme odovzdávať úklonom hlavy a sv. prijímanie sa bude naďalej podávať výlučne do rúk.

Pápež František nás vyzval v mesiaci máj na 31-dňový ružencový maratón. Je to pozvanie aj pre každého z nás, aby sme aj my v tomto mesiaci zintenzívnili túto príhovornú modlitbu s úmyslom za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.  V našom chráme sa modlíme modlitbu posv. ruženca pred večernými sv. omšami.

Keďže vo štvrtok je výročie fatimského zjavenia Panny Márie, o 17,00 budeme mať fatimskú pobožnosť. Sv. omša bude zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Po sv. omši adorácia nebude.

Od piatku sa po modlitbe sv. ruženca budeme modliť novénu k Duchu Svätému, ktorej vyvrcholenie bude v sobotu v rámci vigílie zoslania Ducha Svätého.

Budúca nedeľa je 55. svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

V sobotu 22. mája o 9,00 pozývame šikovné a ochotné ruky našich farníkov na farskú brigádu. Cieľom je vyčistiť lesíky, vyklčovať kry, pozametať schody a vyzbierať odpadky v areáli našej farnosti. Tešíme sa na spoločenstvo, ktoré vytvoríme pri práci i drobnom pohostení.

Aj tento rok pripravujeme s eRko animátormi letné tábory pre deti, ktoré budú prebiehať dennou formou tu na Kalvárii, ak nám to epidemiologické opatrenia dovolia. Tábor pre mladšie deti (ktoré ukončili 1.-5. ročník ZŠ) sa bude konať 5.-9. júla a tábor pre staršie deti (ktoré ukončili 6. ročník a vyššie) bude 19.- 23. júla. Prihlasovanie je otvorené najbližšie 2 týždne (9. – 23. mája 2021) vyplnením online formuláru, ktorý nájdete na našej farskej webovej stránke. Minuloročným táborníkom sme ho poslali aj na emailovú adresu rodičov.

Dnešný deň slávime deň matiek. Nezabudnime dnes zo srdca Bohu ďakovať za dar našich mám a prosiť Boha za všetky potrebné milosti pre všetky ženy, ktoré vo fyzickom i duchovnom zmysle prijali povolanie k materstvu.

Kalvárske hlasy