Farské oznamy 16.5.

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Rozpis sv. omší:RánoVečer
Pondelok – sobotao 6,30 hod. (kostol)o 18,00 (kostol)
Nedeľao 7,00 (kostol – iba seniori nad 65 r.) o 9,00 a 10,30 (poľný oltár)Spovedanie (v knižnici) 15 minúť pred rannou a večernou sv. omšou a počas sv. omše podľa potreby.

V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v nedeľu v kostole i v aule Misijného domu a rovnako streamované na našom Youtube kanáli. Od pondelka sa uvoľňujú niektoré opatrenia týkajúce sa bohoslužieb. V oranžovej zóne môžeme využívať 25% kapacity kostola, tzn. v našom kostole je to cca 90 miest. Do kostola je možný vstup iba s respirátorom. Je potrebné použiť dezinfekciu, znak pokoja si budeme odovzdávať úklonom hlavy a sv. prijímanie sa bude naďalej podávať výlučne do rúk.

Dnes je 55. svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

V sobotu po večernej sv. omši Vás pozývame na moderovanú adoráciu pri sviečkach. V rámci vigílie pred slávnosťou zoslania Ducha Svätého sa spoločne budeme modliť za vyliatie Ducha Svätého a milosť žiť svätým životom.

V sobotu 22. mája o 9,00 pozývame šikovné a ochotné ruky našich farníkov na farskú brigádu. Cieľom je vyčistiť lesíky, vyklčovať kry, pozametať schody a vyzbierať odpadky v areáli našej farnosti. Brigáda začína o 8:30 – začíname raňajkami a výbornou kávou. Ak je to možné, prineste si so sebou pracovné rukavice, kosák, príp. sekeru, alebo kovové hrable či metlu. Kto doma má tak aj vyžínačku. Tešíme sa na túto našu spoločnú akciu.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Sú to dni modlitieb pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov. V týchto dňoch Cirkev prosí Pána za rozličné ľudské potreby. Obsahom letných kántrových dní je prosba za duchovné povolania. V našom kostole sa za ne budeme modliť v piatok.

Radi by sme Vás poprosili o zapojenie sa projektu pri ktorom rozhodujete vy. Ak nakupujete v predajniach COOP jednoty v Nitre, v predajniach Tempo v MAXe na Chrenovej alebo na Petzwalovej ulici na Klokočíne tak za každý 5€ nakúp dostanete 1 žetón, vhodením ktorého do hlasovacej urny (v Tempe v MAXe je urna uložená na infopulte) môžete tak pomôcť zvíťaziť projektu ktorý sa volá: Mobiliár pre modlitbový areál na Kalvárií. Jedná sa o to, že v parku plánujeme vytvoriť zátišie Panny Márie Guadalupskej. Ak by sme vyhrali, tak získané prostriedky budú použité na vybavenie parčíka lavičkami, odpadkovými košmi, a na dlažbu. Hlasovanie prebieha od 15.5 – 15.6.2021.

Kalvárske hlasy