Farské oznamy z 30.5.

Tento týždeň obnovujeme slávenie sv. omší v kaplnke sv. Medarda a rovnako aj v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety. Sv. omše budú bývať tak, ako predtým:

Kaplnka sv. Medardapondelok, streda, piatok o 12,00 hod.v nedeľu (sviatok) o 20,00 hod.
Kaplnka sv. Alžbetypondelok – piatok o 15,30 hod.sobota a nedeľa (sviatok) o 10,30 hod.

Vzhľadom na skutočnosť, že v našom kostole bude prebiehať maľovka, sv. omše sa budú najbližšie tri týždne slúžiť v Aule Misijného domu.

U našich kostolníkov si môžete zapísať úmysly sv. omší na júl. Rovnako sa môžete zapísať na lektorské služby na mesiac jún.

Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme mať večernú sv. omšu na poľnom oltári. Po nej bude nasledovať krátka eucharistická pobožnosť s požehnaním.  

V nedeľu 6. júna 2021 sa  na  Svätoplukovom námestí  uskutoční  o 10,00 hod. celomestská slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnosť bude celebrovať náš otec biskup Mons. Viliam Judák s farármi farností na území mesta Nitra a bude ukončená Eucharistickým požehnaním z miesta slávenia svätej omše.

Ohľadom účasti sa treba riadiť aktuálnymi protipandemickými predpismi (prekryté horné dýchacie cesty počas trvania svätej omše, dezinfikovanie rúk pri vstupe do sektoru, ako aj pred podaním svätého prijímania).

V čase  9.00-11.30 hod. sa na iných miestach v meste nemajú konať sväté omše. Svätá omša bude vysielaná aj v priamom prenose TV LUX.

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Verbisti pozývajú starších a mladších miništrantov na letný tábor, ktorý bude tento rok v Zubáku od 25.7. do 1.8. 2021. Tábor je rozdelený na dve časti: pre miništrantov do 13 rokov – od nedele do piatku (25-30.7) a pre miništrantov nad 14 rokov je víkendovka od piatka do nedele (30.7. -1.8.)

Mládež pozývame aj na tábor Misijné prázdniny, ktoré budú v Trenčíne v dňoch 19. – 23. júla 2021. Všetky potrebné informácie a registračný formulár je na web stránke misijneprazdniny.sk. Témou Misijných prázdnin je: „Be good. Be warrior. Be God´s warrior!“

Pripomíname, že do 15.6.2021 je možné podporiť Obnovu Kalvárie hlasovaním v predajniach Tempo v MAXe na Chrenovej alebo na Petzwalovej ulici na Klokočine. Za každých 5€ z nákupu dostanete 1 žetón, ktorý je potrebné vhodiť do hlasovacej urny. Ak by sme vyhrali, tak získané prostriedky budú použité na vybavenie parčíka lavičkami, odpadkovými košmi, a na dlažbu.

Ďakujeme za Vašu podporu pri hlasovaní i za každý Váš milodar.

Kalvárske hlasy