Farské oznamy z 6.6.2021

Oznamy na 10. nedeľu v cezročnom období

V mesiaci jún budeme slúžiť sv. omše v kaplnke sv. Medarda a rovnako aj v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety. Sv. omše bývajú v nasledujúcich časoch:

Kaplnka sv. Medardapondelok, streda, piatok o 12,00 hod.v nedeľu (sviatok) o 20,00 hod.
Kaplnka sv. Alžbetypondelok – piatok o 15,30 hod.sobota a nedeľa (sviatok) o 10,30 hod.

Pripomíname, že tento týždeň je posledný (do 15. júna), kedy je možné podporiť Obnovu Kalvárie hlasovaním v predajniach Tempo v MAXe na Chrenovej alebo na Petzwalovej ulici na Klokočine. Za každých 5€ z nákupu dostanete 1 žetón, ktorý je potrebné vhodiť do hlasovacej urny. Ak by sme vyhrali, tak získané prostriedky budú použité na vybavenie parčíka lavičkami, odpadkovými košmi, a na dlažbu. Ďakujeme za Vašu podporu pri hlasovaní i za každý Váš milodar.

Centrum pre rodinu v Nitre srdečne pozýva na VEĽKÚ RODINNÚ HRU, ktorú pripravilo 14 organizácií z Nitry. Ak do kedykoľvek do 15. júna rodiny absolvujú zážitkovú trasu na hradnom kopci, budú zaradené do žrebovania o ceny na Dni rodiny, ktorý bude 20.júna na Klokočine.  Hru je potrebné načítať si v mobilnej aplikácii, trasa začína na Župnom námestí. QR kód hry sa dá stiahnuť z  www.centrumprerodinu.sk, facebooku i plagátu.

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Peter Beňo v parku Duchovného centra na Lukovom dvore, 11. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou bude od 15:00 hod. adorácia a možnosť spovede. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé.

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) zostali  na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest .

•          Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 21. júna 2021 podať riaditeľovi  školy prihlášku – rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr.EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy,

•          prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. 6.  2021.

•          kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy v časti štúdium – prijímacie konanie 2021: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie. V prípade otázok volajte na čísla: 0915 205 803, 0910 588 000  alebo píšte na mail  prijimackygcm@sksnr.gcm.sk.

•          Škola organizuje pre uchádzačov online doučovanie v týždni od 14. – do 18. 6. 2021.  Presné termíny a linky na pripojenie nájdete na: http://www.gcm.sk/studium/prijimacie-konanie.

Kalvárske hlasy