Farské oznamy 27.6.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Od štvrtku 1. júla budeme mávať sv. omše v našom kostole o 19,00. Rovnako dochádza k zmene aj v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety, kde počas leta sv. omše bývať nebudú. V kaplnke sv. Medarda budú sv. omše iba v nedeľu o 20,00.

V sakristii kostola si môžete zahlásiť úmysly sv. omší na august.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 1. sv. prijímania pre deti v našom chráme. Pátrovi Matejovi za trpezlivé vedenie našich mladých priateľov, spevokolu za krásny doprovod,  našim šikovným ženám za krásnu výzdobu a Vám všetkým za modlitby.

Mladých starších ako 17 rokov pozývame na dvojročný formačný kurz do Nitrianskej animátorskej školy, na ktorý je možné prihlásiť sa do 5. septembra. Viac informácii nájdete na nástenke kostola.

Kalvárske hlasy