Farské oznamy 4.7.2021

Od štvrtku 1. júla slávime sv. omše v našom kostole o 6,30 hod a 19,00 hod. V nemocničnej kaplnke sv. Alžbety počas mesiacov júl a august sv. omše bývať nebudú. V kaplnke sv. Medarda budú sv. omše iba v nedeľu o 20,00 hod.

Minulotýždňová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 415 eur. Za vaše milodary veľká vďaka.

Ďakujeme chlapom, ktorí sa v sobotu zapojili do murárskych prác na kaplnkách. Aj týmto spôsobom vieme znížiť náklady na opravu a obnovu 12 kaplniek zastavení krížovej cesty, ktoré prevyšujú 100 000 eur.

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v Nitre 5. júla 2021 uskutoční  tradičná púť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať Mons. Stanisław Gądecki, arcibiskup-metropolita v Poznani, predseda Poľskej konferencie biskupov. Všetci sú srdečne pozvaní. Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných nariadení ÚVZ SR!

Mladých starších ako 17 rokov pozývame na dvojročný formačný kurz do Nitrianskej animátorskej školy, na ktorý je možné prihlásiť sa do 5. septembra. Viac informácii nájdete na nástenke kostola.

Kalvárske hlasy