Šírte myšlienku Obnovy Kalvárie

Milí priatelia, pozývame Vás k podpore projektu Obnovy nitrianskej Kalvárie
prostredníctvom šírenia povedomia o realizácii projektu medzi Vašimi známymi
na sociálnych sieťach. Prostredníctvom tohto linku si môžete stiahnuť grafiky
určené pre zdieľanie na sociálnych sieťach. Ďakujeme za Vašu doterajšiu
podporu a priazeň.

Kalvárske hlasy