Relikvie sv. Košických mučeníkov

DOTKNI SA VEČNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

Keď máme niekoho v rodine radi a vieme, že má odísť na dlhší čas preč, sme radi, ak nám

nejaká vec či fotka toho človeka pripomína a pri pohľade na tú vec či fotku si na neho

spomenieme a pripomenú sa nám chvíle, kedy sme boli spolu. Tešíme sa, keď nastane čas,

že sa znova stretneme.

Ak niekto blízky zomrie, tiež nám ho pripomínajú nejaké jeho veci, drobnosti, ktoré sme od

neho dostali ako darček a iste aj rôzne fotky a zážitky, ktoré si v rodine spolu rozprávame

a z času na čas pripomíname. Naša viera vo večný život, nasledujúci po smrti v milosti

posväcujúcej, nám dáva aj ďalší pohľad – nádej, že tento človek žije vo večnosti a my sa

môžeme tešiť na stretnutie s ním.

U Pána Boha, vo večnosti, už neplynie čas ako na zemi – je tam stále DNES a tí, ktorí už vo

večnosti žijú, nie sú rozdelení podľa času, kedy žili na zemi a kedy zomreli, ale sú všetci

spolu. Sú aj s nami v kontakte – môžu nám pomáhať svojimi radami, pomocou v tom, čo nám

treba, aj svojimi modlitbami a prihováraním sa u Pána Boha za nás. Tak to veríme o našich

blízkych a osobitne to z viery vieme o tých, ktorí sú pre povzbudenie veriacich aj vyhlásení

za svätých.

Každý z nás má svojho pomocníka a orodovníka vo svojom krstnom a birmovnom

patrónovi. Mnohí máme aj iných obľúbených svätých, ktorí sú nám pre niečo zvlášť

sympatickí, môžeme ich nazvať aj našili priateľmi.

V eRku máme našich eRko patrónov Štefana, Mareka a Melichara – troch Svätých

Košických mučeníkov, ktorí eRku od začiatku pomáhajú, bez ohľadu na to koľko a ako sme

ich my, eRkári, doteraz vnímali osobne a obracali sme sa na nich.

V tomto čase nás prišli dokonca osobne pozrieť – navštíviť nás, majú putovnú cestu po eRku.

My máme vďaka tomu príležitosť ich lepšie a osobnejšie spoznať. Je jedinečné, že sa ich

môžeme dotknúť (akoby si s nimi podať ruku) cez dotyk relikviára, môžeme sa v srdci v tichu

s nimi osobne porozprávať…. môžeme sa takto dotknúť večnosti.

V roku 1990 sme si vybrali za patrónov (vtedy) blahoslavených Košických mučeníkov vďaka podnetu na prvú katechetickú hru pre deti. Zomreli ako svedkovia viery na začiatku 17. storočia a my sme v motte eRka zdôraznili svedectvo a radosť z viery ako dôležitý odkaz z obdobia tesne po nežnej revolúcii, keď eRko vzniklo.

Dnes, v 21. storočí, udalosti vo svete potvrdzujú, že aj teraz zomierajú svedkovia viery a napriek rozvinutej modernej spoločnosti je v ľuďoch stále väčší smäd po hlbokej RADOSTI, vyvierajúcej z Prameňa živej vody (Jn 7, 37-39).

V tomto čase vrcholia naše oslavy prežívania 30teho roku eRka. Preto sme sa rozhodli, že aj takouto púťou poďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a naším patrónom za sprevádzanie. Chceme sa ich príkladom znova povzbudiť. Vieme, že aj my teraz píšeme ďalšie stránky  histórie eRka. Modlime sa spoločne, aby sme svojim každodenným životom v službe prinášali kúsok svedectva a roznášali kúsok RADOSTI z viery.

Púť relikvií začína na Celoslovenskej rade eRka a potom pokračuje po jednotlivých územiach eRka podľa harmonogramu. 25. -26. júla prídu svätí košickí mučeníci k nám do Nitry.

Kalvárske hlasy