Relikvie sv. košických mučeníkov v Nitre na Kalvárií

V rámci 30. výročia eRka, privítame v našej farnosti relikvie svätých košických mučeníkov. Premýšľať nad pôsobením Božej milosti v živote týchto mužov a uctiť si ich ostatky budeme mať príležitosť v nedeľu večer 25. júla od 17,00 hod. do 22,00 hod. a v pondelok 26. júla do 12,00 hod.

Kalvárske hlasy