Farské oznamy 25.7.

Oznamy 25. júla 2021

V rámci 30. výročia eRka, dnes (v nedeľu) privítame v našej farnosti relikvie svätých košických mučeníkov. O 17,00 si pri tejto príležitosti pozrieme krátky dokumentárny film, po ňom bude nasledovať pobožnosť, po ktorej bude možnosť tichej modlitby do 22,00. Príležitosť tichej modlitby pred relikviami bude aj v pondelok po rannej sv. omši do 12,00. Chceli by sme Vás poprosiť aj o modlitbovú stráž a dozor v kostole počas doby prítomnosti relikvií. V zadnej časti kostola je rozpis, do ktorého sa môžete zapísať v polhodinových resp. hodinových intervaloch.

Srdečne vás pozývame na výnimočný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. 7. 2021 o 19:00 hod. v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Vystúpi organista Baziliky sv. Petra vo Vatikáne a emeritný organista pápežského zboru Cappella Sistina, maestro Juan Paradell Solé. Po koncerte je pripravené aj prekvapenie. Vstupné je dobrovoľné.

V nedeľu 8.augusta Vás pozývame na gajdošskú svätú omšu o 9,00. V rámci ukončenia medzinárodného gajdošského festivalu sa počas sv. omše predstavia gajdoši zo Slovenska, Chorvátska a Poľska.

Mladým a stretkám dávame do pozornosti možnosť dobrovoľníckej pomoci počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne. Viac informácií nájdete na plagáte, príp. na našej webovej stránke.

V rámci nášho eshopu určenom na podporu Obnovy Kalvárie pribudli nové veci ako: USB kľúče, pískacie tričká či púťové podložky na sedenie a kľačanie. Viac informácií nájdete na webovej stránke kalvaria.eu. Ďakujeme za Vašu podporu.

Naši seminaristi z Bratislavy pripravili letné číslo časopisu Mladý Misionár. Nájdete v ňom zaujímavosti o našom pôsobení vo Vietname; páter Juraj Begany predstaví svoju misiu v českom dištrikte; zamyslenie pátra Thomasa Tulunga a množstvo správ o živote našej formačnej komunity v Bratislave.  

Kalvárske hlasy