Pozvanie na púť

Pozývame Vás na púť na Kalváriu v Nitre 14. – 15. augusta 2021. Omše v slovenskom jazyku v sobotu o  15.00 h (za účasti detí); 19.00 h; 23.00 h a v nedeľu o 6.30 h a pontifikálna sv. omša o 10.00 h (Mons. V. Judák). Omša v maďarskom jazyku v sobotu o 17.00 h (V. András) a v nedeľu o 8.00 h. Sobotný program dopĺňa bohatý program pre rodiny, pobožnosť Krížovej cesty a adorácia. Pri návšteve chrámu počas slávností je možné získať úplné odpustky

Kalvárske hlasy