Kalvársky kostol má obnovený interiér

Pútnici, ktorí sa tento rok prídu na nitriansku Kalváriu poďakovať Matke Božej už nenájdu kostol v takom stave ako minulý rok. Interiér Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nitre prešiel obnovou. Po kompletnej výmene elektrickej inštalácie a osvetlenia sa v chráme vykonal reštaurátorský výskum. Po dohode s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre sa zvolila starobiela farba, ktorou bol vymaľovaný takmer celý kostol. Iba čelná stena má svetlosivý odtieň. Nástenné maľby lemuje nový rám sivej farby a maľba nad hlavným oltárom má rám zlatej farby. Výmaľba kostola bola realizovaná vďaka darom dobrých ľudí a podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja. Už teraz sa tešíme, ak sa nám na budúci rok podarí vymaľovať aj fasádu pútnického a farského kostola. 

Kalvárske hlasy