Obnova Kalvárie napreduje

Už pred časom sme Vás informovali o zámere obnovy nitrianskej Kalvárie. Táto dominanta mesta Nitra je kultúrnou pamiatkou. Celý komplex Kalvárie si vyžiadal, aby sme mu vrátili pôvodnú krásu a dôstojnosť. Popri obnove Kostola Nanebovzatia Panny Márie prebieha v partnerstve s Občianskym združením VERBUM aj rekonštrukcia a reštaurovanie kaplniek zastavení krížovej cesty. Kaplnky boli vybudované v roku 1885 a nahradili pôvodné zastavenia krížovej cesty, ktorá patrila medzi najstaršie krížové cesty Slovenska. Po mnohých výskumoch sme konečne mohli pristúpiť k realizácii samotných opráv. Svojpomocnými prácami sme zahájili rozsiahlu rekonštrukciu kaplniek, ktorou sa im má okrem dobrého technického stavu vrátiť aj pôvodný vzhľad z 19. storočia. Na odborníkov už musíme nechať všetko ostatné. Momentálne sa opravujú striešky kaplniek a robí sa sanácia muriva, nakoľko vzlínajúca vlhkosť a nepriaznivé podmienky poškodili stav muriva. Na kaplnkách sa bude ďalej pokračovať kompletnou rekonštrukciou a reštaurovaním fasád a interiérov kaplniek, obnovou mreží, krížov, okeníc a reštaurovaním reliéfov, ktoré zdobia kaplnky.Ďakujeme všetkým dobrodincov, vďaka ktorých podpore môžeme napredovať v obnove kultúrnej pamiatky. Za podporu pri rekonštrukcii a reštaurování fasád kaplniek sme vďační podpore Mesta Nitra a pri obnove interiérov, mreží, okeníc a reliéfov Nitrianskemu samosprávnemu kraju.Ak by ste vo svojich srdciach cítili, že Vás Pán pozýva prispieť nejakým milodarom na Obnovu Kalvárie v Nitre, môžete tak urobiť odoslaním príspevku na číslo účtu: IBAN:SK94 0200 0000 0040 4432 2851 alebo kúpou reklamných predmetov v našom eshope. Viac informácii nájdete na kalvaria.eu.

Kalvárske hlasy