Farské oznamy 1.8.

V dňoch 14. – 15. augusta naša farnosť pozýva na výročnú ďakovnú púť veriacich Nitry i okolia. Chceli by sme poprosiť farníkov o pomoc pri upratovacích a skrášľovacích prácach areálu Kalvárie. Začali by sme v sobotu 7. augusta po rannej sv. omši pri kávičke a drobných raňajkách v pastoračnom centre rozdelením prác. Našou úlohou bude upratať kaplnky Krížovej cesty, pozametať chodníky, vyplieť burinu medzi dlažbou, vyčistiť chodníky, pokosiť trávu a vyklčovať malé stromky. Metly, hrable, pracovné rukavice si môžete priniesť so sebou. Prosíme chlapov, aby priniesli aj vyžínačky.

Prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby si do diára zapísali aj piatok (13. augusta) o 15,00, kedy budeme stavať veľké stany a sobotu (14. augusta) od 9,00 rozkladať stoličky a pripravovať liturgický priestor na púť.

Ak by sa niekto chcel počas púte pripojiť k dobrovoľníkom, nahláste sa u pátra Mateja, alebo u pátra Igora.

Podrobný program púte si môžete zobrať v zadnej časti kostola.

V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac september. Tiež prosíme ochotných čitateľov Božieho slova, aby sa zapísali na lektorské služby počas nedeľných sv. omšiach počas mesiaca august.

Kalvárske hlasy