Farské oznamy 8.8.

V rámci našej tradičnej púte k Matke Božej na Kalváriu v Nitre, sa v dňoch 14. – 15. augusta 2021 uskutoční aj Diecézna púť rodín, ktorá bude zavŕšená slávnostnou sv. omšou celebrovanou J. Ex. Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom. Pre rodiny je pripravený program, ktorý sa nachádza na plagáte, ktorý si môžete zobrať v zadnej časti kostola.

V dňoch púte budú prebiehať dožinkové slávnosti pod záštitou mesta na Svätoplukovom námestí. O bohatom programe sa môžete dočítať na plagáte na nástenke a našej webovej stránke.

Hoci ešte nemáme žiadne informácie a pokyny o účasti na sv. omši so Svätým Otcom pápežom Františkom, priebežne by sme chceli zistiť záujem o spoločnú dopravu do Šaštína autobusom. Svoj záujem môžete napísať na papier v sakristii kostola.

Podľa počtu záujemcov budeme vedieť, či a aký veľký autobus máme objednať.

Ďakujeme všetkým farníkom za veľký kus práce, ktorý sa vykonal počas farskej brigády v sobotu doobeda. Ďakujeme aj Mestu Nitra, Nitrianskej organizácii cestovného ruchu a iniciatíve Čistá Nitra, ktorí zorganizovali dobrovoľníkov pri zbieraní odpadkov z kalvárskeho vŕšku.

Prosíme Vás o pomoc aj v piatok o 16,00 a v sobotu o 8,00 pri príprave potrebných vecí na púť. V piatok by sa mali skladať stany a pripravovať veci a v sobotu rozkladať stoličky a chystať liturgický priestor na poľnom oltári. Za Vašu pomoc dopredu ďakujeme.

Šikovné gazdinky prosíme o napečenie suchého slaného a sladkého pečiva, ktoré počas púte budeme predávať. Výťažok z predaja bude použitý na rekonštrukčné práce na kaplnkách Krížovej cesty. Koláčiky prosíme doniesť do stredy večera. Najlepšie pred alebo po večernej sv. omši. Úprimná vďaka za Vašu pomoc a ochotu.

Kalvárske hlasy