Farské oznamy 22.8.

Pondelok  23.86.30 19.00Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období  
Utorok 24.8.6.30 19.00     Svätého Bartolomeja, apoštola (sviatok)
Streda 25.8.6.30 19.00Streda 21. týždňa v Cezročnom období  
Štvrtok 26.8.6.30 19.00Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období  
Piatok  27.8.6.30 19.00Svätej Moniky (spomienka)
Sobota 28.8.6.30 19.00Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Nedeľa 29.8.7.00 9.00 10.30Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok     Sv. omša s príhovorom pre deti  

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní a priebehu tohtoročnej púte k Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Ďakujeme taktiež Vám milí pútnici, ktorí ste svojou prítomnosťou zapojili sa do slávenia tohto sviatku.

Priebežne by sme chceli zistiť záujem o spoločnú dopravu do Šaštína autobusom. Svoj záujem môžete napísať na papier v sakristii kostola. Podľa počtu záujemcov budeme vedieť, či a aký veľký autobus máme objednať.

Od októbra tohto roku budeme pripravovať dospelých na prijatie sviatosti krstu, sv. príjimania a sviatosti birmovania. Ak by ste mali záujem, alebo vedeli o niekom kto by si chcel tieto sviatosti doplniť, kontaktujte pátra Igora Kráľa, alebo sa zapíšte v sakristii kostola. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke kalvaria.verbisti.sk

Kalvárske hlasy