Farské oznamy 5.9.2021

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na sv. omšu s pápežom Františkom, aby v rámci svojich možností prišli na organizačné stretnutie v utorok po večernej sv. omši, prípadne v priebehu týždňa sledovali našu webovú stránku kalvária.verbisti.sk.

V stredu na slávnosť narodenín Panny Márie Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá bude bývať vždy 8. v mesiaci. Začíname hodinu pred večernou sv. omšou pobožnosťou s krátkou prednáškou. Svätá omša bude obetovaná za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré Panne Márii, rozväzovateľke uzlov odovzdáme počas pobožnosti. Po sv. omši bude polhodinová adorácia, počas ktorej udelíme individuálne eucharistické požehnanie.

V stredu o 10,00 hod. bude v našom chráme slávnostná sv. omša pri príležitosti založenia našej rehoľnej kongregácie, počas ktorej budú naši seminaristi obnovovať svoje rehoľné zasvätenie Svätému Trojjedinému Bohu.

Od dnes obnovujeme v našom chráme nedeľné adorácie. Sviatosť oltárnu vyložíme o 14,30. Chcel by som Vás poprosiť o polhodinové služby pred Eucharistiou. Je to vhodný čas  modlitbou posvätiť nedeľný deň a zabezpečiť, aby vystavená sviatosť nebola v chráme bez dozoru. Na poslednej lavici je zoznam s rozpisom služieb, ku ktorej Vás chceme poprosiť jednorázovo alebo vo forme záväzku.

Tiež sa obraciam na našich drahých miništrantov a ich rodičov. Chcel by som Vás poprosiť o zabezpečenie miništrantských služieb v priebehu týždňa. Viem, že máte veľa povinností s učením, krúžkami a zabezpečovaním chodu rodiny a domácnosti. Predsa len vás prosíme, aby ste skúsili nájsť v rodine jeden deň, ktorý by ste si v priebehu tohto polroku zobrali za svoju službu Pánovi, pri posluhovaní pri oltári. Zo srdca vám ďakujeme. Deň, ktorý by ste posluhovali pri oltári, nahláste, prosím, pátrovi Matejovi.

Kalvárske hlasy