Večer s Máriou

V stredu na slávnosť narodenín Panny Márie Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorá bude bývať vždy 8. v mesiaci. Začíname hodinu pred večernou sv. omšou pobožnosťou s krátkou prednáškou. Svätá omša bude obetovaná za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré Panne Márii, rozväzovateľke uzlov odovzdáme počas pobožnosti. Po sv. omši bude polhodinová adorácia, počas ktorej udelíme individuálne eucharistické požehnanie.

Kalvárske hlasy