Farské oznamy – 12.9.

Dnes je zbierka na diecézny seminár. Za vaše milodary v mene biskupstva ďakujeme.

V utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude počas omší požehnanie relikviou sv. Kríža.

Odchod na púť do Šaštína na sv. omšu s pápežom Františkom je v stredu 15. septembra o 3:45 hod. Každý by už mal mať vstupenku s QR kódom, ktorú si treba vytlačiť. Je potrebné mať aj občiansky preukaz, príp. aj negatívny test pre nezaočkovaných.

V stredu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú v našom chráme sv. omše o 6,30 hod. a 19,00 hod.

Otec biskup Viliam Judák nás pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka prosí, aby sme zintenzívnili modlitby a duchovné obety na tento úmysel, aby táto návšteva priniesla ovocie a aby jej ovocie zostalo. V deň jeho príchodu, v nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod., budú znieť na našich chrámoch zvony. Počas jeho prítomnosti na území Slovenska majú byť farské budovy a kostoly vyzdobené pápežskou zástavou. Na konci bohoslužieb budeme každý deň počas jeho pastoračnej návštevy Slovenska spievať Pápežskú hymnu.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30 do 17,30. Chcel by som Vás poprosiť o polhodinové služby pred Eucharistiou. Je to vhodný čas  modlitbou posvätiť nedeľný deň a zabezpečiť, aby vystavená sviatosť nebola v chráme bez dozoru. Na poslednej lavici je zoznam s rozpisom služieb. Ďakujeme za Vašu službu.

Tiež sa obraciam na našich drahých miništrantov a ich rodičov. Chcel by som Vás poprosiť o zabezpečenie miništrantských služieb v priebehu týždňa. Viem, že máte veľa povinností s učením, krúžkami a zabezpečovaním chodu rodiny a domácnosti. Predsa len vás prosíme, aby ste skúsili nájsť v rodine jeden deň, ktorý by ste si v priebehu tohto polroku zobrali za svoju službu Pánovi, pri oltári. Zo srdca vám ďakujeme. Deň, ktorý by ste posluhovali pri oltári, nahláste, prosím, pátrovi Matejovi.

Kalvárske hlasy