Farské oznamy – 12.9.

Dnes je zbierka na diecézny seminár. Za vaše milodary v mene biskupstva ďakujeme.

V utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude počas omší požehnanie relikviou sv. Kríža.

Odchod na púť do Šaštína na sv. omšu s pápežom Františkom je v stredu 15. septembra o 3:45 hod. Každý by už mal mať vstupenku s QR kódom, ktorú si treba vytlačiť. Je potrebné mať aj občiansky preukaz, príp. aj negatívny test pre nezaočkovaných.

V stredu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú v našom chráme sv. omše o 6,30 hod. a 19,00 hod.

Otec biskup Viliam Judák nás pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka prosí, aby sme zintenzívnili modlitby a duchovné obety na tento úmysel, aby táto návšteva priniesla ovocie a aby jej ovocie zostalo. V deň jeho príchodu, v nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod., budú znieť na našich chrámoch zvony. Počas jeho prítomnosti na území Slovenska majú byť farské budovy a kostoly vyzdobené pápežskou zástavou. Na konci bohoslužieb budeme každý deň počas jeho pastoračnej návštevy Slovenska spievať Pápežskú hymnu.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30 do 17,30. Chcel by som Vás poprosiť o polhodinové služby pred Eucharistiou. Je to vhodný čas  modlitbou posvätiť nedeľný deň a zabezpečiť, aby vystavená sviatosť nebola v chráme bez dozoru. Na poslednej lavici je zoznam s rozpisom služieb. Ďakujeme za Vašu službu.

Tiež sa obraciam na našich drahých miništrantov a ich rodičov. Chcel by som Vás poprosiť o zabezpečenie miništrantských služieb v priebehu týždňa. Viem, že máte veľa povinností s učením, krúžkami a zabezpečovaním chodu rodiny a domácnosti. Predsa len vás prosíme, aby ste skúsili nájsť v rodine jeden deň, ktorý by ste si v priebehu tohto polroku zobrali za svoju službu Pánovi, pri oltári. Zo srdca vám ďakujeme. Deň, ktorý by ste posluhovali pri oltári, nahláste, prosím, pátrovi Matejovi.

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop