Farské oznamy 19.9.

Zbierka na diecézny seminár činila 325 eur. Za vaše milodary v mene biskupstva ďakujeme.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30 do 17,30. Chcel by som Vás poprosiť o polhodinové služby pred Eucharistiou. Je to vhodný čas  modlitbou posvätiť nedeľný deň a zabezpečiť, aby vystavená sviatosť nebola v chráme bez dozoru. Na poslednej ľavici je zoznam s rozpisom služieb. Ďakujeme za Vašu službu.

Od pondelku do stredy bude naša rehoľná kongregácia sláviť provinciálnu kapitulu. Viac ako 20 spolubratov z celej provincie počas týchto dní bude hodnotiť naše pôsobenie a rokovať o vízii a našom pôsobení v ďalších troch rokoch. Odporúčame sa s pokorou do Vašim modlitieb.

UPC Pavla Straussa začína svoju činnosť pre akademický rok 2021/22 už túto nedeľu  sv. omšou o 21. hod. Ide o poslednú nedeľnú sv. omšu v meste. Veni Sancte vysokoškolákov bude tento rok v stredu 29.9. 2021 o 17 hod. v katedrále.

Nakoľko sa epidemiologická situácia v našom okrese zmenila, v našom chráme budeme sláviť sv. omše v režime Základ, teda budú prístupné aj pre nezaočkovaných. V tomto režime je možné využiť obsadenosť kostola na 25%. Prosíme, aby ste si na každú bohoslužbu pripravili papierik s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe vhodíte do pripravenej nádoby. Čisté papieriky budú aj v zadnej časti kostola. Vonkajší priestor kostola je ozvučený a vždy je možnosť aj prijať sväté prijímanie. Ak to počasie dovolí, nedeľné sv. omše budú bývať na poľnom oltári. Ďakujeme za pochopenie.

Budúcu nedeľu v našej farnosti organizuje Vincentská rodina celoslovenskú verejnú zbierku

Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Ich aktivity budete môcť podporiť kúpou perníkového srdiečka.

Dávame do pozornosti, že 2. októbra budeme mať Farský deň spojený s dňom Spoločnosti Božieho Slova. V doobedných hodinách začína fatimskou pobožnosťou, pokračuje gulášom a programom pre deti. V poobedných hodinách bude možnosť pozrieť si v aule Misijného domu dokumentárny film o Barbarskej noci. Ak to situácia dovolí, všetkých Vás srdečne pozývame.

Budúcu sobotu prosíme chlapov o pomoc pri prácach na kaplnkách. Konkrétne ide o odstraňovanie starých náterových vrstiev, vakovanie dier v interiéri a odnášanie stavebného odpadu zhora od kaplniek na kopu dole. Schádzame sa o 7,00 v pastoračnom centre.

OZNAM Z KBS:

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

Kalvárske hlasy