Farské oznamy 26.9.

Do pripravenej pokladničky môžete vložiť svoj milodar na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Z tohto dôvodu zbierku Vincentskej rodiny Boj proti hladu sa nateraz prekladáme na neurčito.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30 do 17,30.

Cez týždeň i v nedeľu budeme slúžiť sv. omše v režime ZÁKLAD s tým, že na 15 m2 môže byť jedna osoba. V nedeľu bude sv. omša o 7,00 v kostole. Sv. omše o 9,00 a 10,30 budú v exteriéri. V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v kostole i v aule Misijného domu. V prípade dažďa bude sv. omša aj o 8,00. V tomto prípade nebudeme vedieť zabezpečiť službu spovedania. Prosíme, aby ste pri vstupe do kostola vhodili do pripravenej nádoby papierik s vaším menom, priezviskom a telefónnym číslom. V kostole je povinné mať respirátor FFP2.

Budúcu sobotu pobožnosť fatimskej soboty bude. Vstup do kostola bude v režime OTP. Po sv. omši bude pokračovať program pri reliéfy Guadalupskej Panny Márie modlitbou zasvätenia. Po nej ste v rámci Dňa SVD pozvaní do Auly Misijného domu na predstavenie a premietanie filmov o Barbarskej noci.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili brigády. Práce na obnove kaplniek Krížovej cesty prebiehajú. Veríme, že do konca novembra budú úspešne ukončené.

Tento týždeň začína misijný mesiac október. Od budúcej nedele Vás pozývame na modlitbu misijného ruženca vždy o 17,00. Budeme spoločne vyprosovať požehnanie pre misionárov pri ich službe ohlasovania radostnej zvesti. Budúcu nedeľu sa budeme modliť za Afriku.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov na formačno-akademické programy. Účastníkov online programu čaká rok zameraný na intelektuálny a duchovný rast. Nebude chýbať spoločný teambuilding, duchovná obnova či akademická víkendovka. Viac info na webovej stránke slh.sk.

Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov a bude prebiehať raz do mesiaca počas 9 mesiacov. Súčasťou kurzu sú aj duchovné cvičenia a spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.

Kalvárske hlasy