Farské oznamy 3.10.

Minulotýždňová zbierka na Kubu činila 930 eur. Za vaše milodary v mene misionárov
na Kube ďakujeme. Otcovia biskupi sa rozhodli, že zbierka bude pokračovať až do
konca roka. Viac info nájdete na plagátikoch.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30. O 17,00 vás pozývame
na modlitbu posvätného ruženca za Afriku. Budeme spoločne vyprosovať požehnanie
pre misionárov pri ich službe ohlasovania radostnej zvesti.

Chceli by sme Vás povzbudiť k modlitbe posv. ruženca v rodinách, ale aj pred každou
večernou sv. omšou. Posledné týždne sa stáva, že na modlitbe sa zídu sotva traja. Bolo
by krásne, keby z nášho pútnického mariánskeho chrámu neprestali zaznievať slová
tejto silnej modlitby.

Budúcu sobotu bude v našej farnosti birmovka. Chceme Vás poprosiť o modlitbu za
našich birmovancov, ktorí v sobotu o 10,00 príjmu z rúk otca biskupa Viliama sviatosť
kresťanskej dospelosti. Chceli by sme poprosiť o pomoc pri príprave poľného oltára
v sobotu o 7,00.

V piatok Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou. Začíname hodinu pred
večernou sv. omšou pobožnosťou s krátkou prednáškou. Svätá omša bude obetovaná
za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré Panne Márii, rozväzovateľke uzlov
odovzdáme počas pobožnosti. Po sv. omši bude krátka adorácia, počas ktorej udelíme
s Eucharistiou individuálne požehnanie. Pobožnosť aj sv. omša budú prebiehať
paralelne v kostole i v aule Misijného domu. Rovnako bude streomovaná a vysielaná
online na Youtube kanáli: Verbisti Kalvária

Od pondelku do soboty budeme slúžiť sv. omše v režime ZÁKLAD. Zoznam
účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s
menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor a dezinfekciu.
V nedeľu bude sv. omša o 7,00 v kostole v režime OTP. Sv. omše o 9,00 a 10,30 budú
v exteriéri v režime ZÁKLAD. V prípade dažďa budeme slúžiť aj sv. omšu o 8,00 a
sv. omše budú paralelne v kostole i v aule Misijného domu. V tomto prípade
nebudeme vedieť zabezpečiť službu spovedania.

Mladých slobodných vo veku od 19 do 30 rokov pozývame zapojiť sa do Kurzu
Samuel. Ide o 9 mesačnú formáciu založenú na pravidelnej meditácii Božieho slova,
s možnosťou duchovného sprevádzania. Súčasťou kurzu sú aj duchovné cvičenia a
spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné
do 10. októbra 2021.

Vo štvrtok, 7.10.2021 o 18:00, na nitrianskom Hrade v Bazilike sv. Emeráma vás
pozývame na krásny program zložený z ranokresťanskej hudby (9. storočie), ktorej
autorkami boli Byzantínka, mystička a poetka Kassia, nemecká liečiteľka Hildegrad
von Bingen a potomok kráľovských predkov Aliénor de Bretagne. Týmto programom
nás prevedie skvelý nemecký vokálny súbor VOCAME.

Kalvárske hlasy