Farské oznamy 10.10.2021

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30. O 17,00 vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorú obetujeme za požehnanie pre misionárov pri ich službe ohlasovania radostnej zvesti v Ázii.

Ďakujeme všetkým, ktorí prichádzajú na modlitbu posv. ruženca pred večernou sv. omšou. Vážime si Vašu nenápadnú ale veľmi dôležitú službu. V našom chráme sa ruženec modlíme: v utorok od 18,00; v nedeľu o 17,00 a v ostatné dni o 18,20.

Večerné sv. omše v našom chráme budú tento týždeň naďalej o 19,00. Chceme však dať do pozornosti, že o týždeň – od 18. októbra sa zmení čas slávenia sv. omší na 18.00 hod.  

Od pondelku do soboty budeme slúžiť sv. omše v režime ZÁKLAD. Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor a dezinfekciu.

V nedeľu bude sv. omša o 7,00 v kostole v režime OTP. Sv. omše o 9,00 a 10,30 budú v exteriéri v režime ZÁKLAD. V prípade dažďa budeme slúžiť aj sv. omšu o 8,00 a sv. omše budú paralelne v kostole i v aule Misijného domu. V tomto prípade nebudeme vedieť zabezpečiť službu spovedania.

Kalvárske hlasy