Farské oznamy 17.10.

Dnes bude vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii od 14,30. O 17,00 vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorú obetujeme za požehnanie pre misionárov pri ich službe ohlasovania radostnej zvesti v Amerike.

Večerné sv. omše v našom chráme budú od tohto týždňa slávené od 18,00.

Budúcu sobotu, 23. októbra 2021, Vás pozývame na farskú brigádu, ktorú sme tento týždeň museli zrušiť. S chlapmi by sme spravili poriadok so stavebným odpadom a dotiahli potrebné úpravy na kaplnkách. Ženy, ktoré by sa odhodlali na maľovanie drevených okeníc, poprosíme, aby svoju účasť potvrdili u pátra Mateja alebo pátra Igora. Brigáda by začala rannou kávou a drobným občerstvením o 7,30 v pastoračnom centre.

Budúca nedeľa je misijná. Cirkev bude prosiť Boha o požehnanie jej misijných námah. Pri tejto príležitosti je vyhlásená celoslovenská zbierka na misie. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na modlitbu ruženca o 14,30. Program bude pokračovať misijnou pobožnosťou o 15,00 v kostole a o 16,00 budeme v Aule Misijného domu premietať dokument o pôsobení našich misionárov na Kube.

Hoci sv. omše v nedeľu o 9,00 a 10,30 sú v exteriéri, zvukový a obrazový prenos zabezpečujeme aj v kostole. Tí zimomravejší môžu využiť aj túto možnosť.

Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky, ktorú si vo svojich príbytkoch môžete zapáliť 2. novembra, podporíte činnosť a projekty Fóra života. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virutálne. Viac informácii nájdete na www.sviecka.forumzivota.sk alebo na nástenke.

Z podnetu Svätého Otca Františka, ktorý začal synodálnu cestu v nedeľu 10. októbra sa má tento proces vykonať aj v každej miestnej cirkvi 17. októbra 2021. Program začína o 16:00 pri kríži pred Kostolom sv. Petra a Pavla – Františkáni, procesiou a slávnostnými vešpery v gotickej priekope na Nitrianskom hrade (v prípade nepriaznivého počasia v katedrále).

Od pondelku do soboty budeme slúžiť sv. omše v režime ZÁKLAD. Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor a dezinfekciu.

V nedeľu bude sv. omša o 7,00 v kostole v režime OTP. Sv. omše o 9,00 a 10,30 budú v exteriéri v režime ZÁKLAD. V prípade dažďa budeme slúžiť aj sv. omšu o 8,00 a sv. omše budú paralelne v kostole i v aule Misijného domu. V tomto prípade nebudeme vedieť zabezpečiť službu spovedania.

Kalvárske hlasy