Farské oznamy 24.10.2021

Dnes o 14:30 Vás v rámci programu Misijnej nedele srdečne pozývame na Misijný ruženec pri soche Guadalupskej Panny Márie. O 15.00 bude program pokračovať v kostole adoráciou a pobožnosťou za misie. O 16.00 bude v Aule Misijného domu premietanie filmu o pôsobení slovenských misionárov na Kube.

Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Za Vaše milodary v mene Pápežských misijných diel ďakujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej brigády,  upratovania a zdobenia kostola.

Nakoľko sa blíži dušičkové obdobie, počas ktorého môžeme modlitbou pomôcť našim zosnulým, od piatku do nedele budú v našom chráme pred rannou i večernou sv. omšou spovedať dvaja kňazi (na fare a vo farskej knižnici).

Budúcu nedeľu, 31. októbra 2021, sa v noci posúva čas o hodinu dozadu (3:00 » 2:00).

Naša farnosť sa zapojila do programu Mladé srdce, ktoré má pomôcť rozdúchať život v našej farnosti. V rámci programu prebieha aj hodnotenie stavu a živosti našej farnosti. Chceli by sme Vás pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete na našej farskej stránke, v infomaile a facebookovskej stránke.

Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky, ktorú si vo svojich príbytkoch môžete zapáliť 2. novembra, podporíte činnosť a projekty Fóra života.

Od pondelku do soboty slúžime sv. omše v režime ZÁKLAD. Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor a dezinfekciu.

V nedeľu bude sv. omša o 7,00 v kostole v režime OTP. Sv. omše o 9,00 a 10,30 budú v exteriéri v režime ZÁKLAD. V prípade dažďa budeme slúžiť aj sv. omšu o 8,00 a sv. omše budú paralelne v kostole i v aule Misijného domu. V tomto prípade nebudeme vedieť zabezpečiť službu spovedania.

Kalvárske hlasy