Farské oznamy z 31.10.

Minulotýždňová celoslovenská zbierka na misie činila 1 500 eur. Za Vaše milodary ďakujeme.

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše v očistci. Možno ich získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

Podmienky pre získanie odpustkov:

1. prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom

2. prijať Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň

3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva.

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

1-8.november

Nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. + spomenuté 3 podmienky

2. november

V deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca + spomenuté 3 podmienky.

V našom chráme bude počas týchto dní krypta otvorená v čase polhodinu pred sv. omšou.

Naša farnosť sa zapojila do programu Mladé srdce, ktoré má pomôcť rozdúchať život v našej farnosti. V rámci programu prebieha aj hodnotenie stavu a živosti našej farnosti. Chceli by sme Vás pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete na našej farskej stránke, v infomaile a facebookovskej stránke. Prosím, urobte tak ešte dnes, chýba nám ešte 60 odpovedí.

Ešte stále nám vystávajú sviečky v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti. Podporte jej zakúpením činnosť Fóra života a nezabudnime sa dňa 2. novembra spoločne zjednotiť so všetkými na Slovensku v modlitbe.

Od 1. novembra je nitriansky kraj v bordovej farbe.

Z toho vyplývajú aj zmeny v slávení sv. omší.

Nedeľné sv. omše (rovnako aj prikázané sviatky – teda aj 1. novembra) budeme sláviť nasledovne:

O 7,00 a o 8,00 v režime OTP v kostole.

O 9,00 a o 10,30 pre zaočkovaných v kostole.

O 11,30 v režime Základ v kostole a v aule Misijného domu.

Chceme poprosiť zaočkovaných, aby využili možnosť zúčastniť sa sv. omší o 9,00 a 10,30, aby sa sv. omše o 11,30 mohli zúčastniť tí, kt. zaočkovaní nie sú.

Od pondelku do piatku a v sobotu ráno slúžime sv. omše v režime ZÁKLAD. Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor a dezinfekciu.

Sv. omša v sobotu večer bude slávená v režime OTP.

Kalvárske hlasy