Večer s Máriou

Dnes večer Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou. Začíname o 17,00 pobožnosťou s krátkou prednáškou. Svätá omša bude obetovaná za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré odovzdáme Panne Márii, rozväzovateľke uzlov. Svätá omša v kostole bude pre zaočkovaných, celebrantom bude P. Ján Kušnír SVD. V aule bude sv. omša v režime Základ, celebrantom bude P. Igor Kráľ SVD. Po sv. omši bude krátka adorácia, počas ktorej udelíme s Eucharistiou individuálne požehnanie. Pobožnosť aj sv. omša budú prebiehať paralelne v kostole i v aule Misijného domu. Rovnako bude streamovaná a vysielaná online na Youtube kanáli: Verbisti Kalvária

Kalvárske hlasy