Slávenie sv. omší – nový COVID automat

Vláda schválila 18.11.2021 nový COVID automat, ktorý upravuje aj účasť na bohoslužbách s platnosťou od pondelka, 22.11.2021. Režim Základ sa ruší.

V našom kostole budú všetky sv. omše v režime OP. Pod režimom „OP“ sa myslí skupina osôb, ktoré spĺňajú niektorú z nasledovných podmienok:

  • kompletne zaočkované osoby (maximálne 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy),
  • osoby po prekonaní covidu-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny, ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu (maximálne 1 rok od prekonania covidu-19)
  • osoby po prekonaní covidu-19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní (180 dní sa počíta od pozitívneho PCR testu)
  • deti mladšie ako 2 roky
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiacov s testom (48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test, platnosť sa počíta od odberu vzorky)

Farnosť má povinnosť zabezpečiť kontrolu platného COVID-Passu. Ak budú v kostole osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, hrozí pri kontrole pokuta jednotlivcom aj farnosti. Kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu kvôli obmedzeniam, platí dišpenz od účasti na sv. omši.

Ak v týchto dňoch majú niektorí z tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše zapísaní úmysel, kontaktujte nás a dohodneme sa na slávení sv. omše v režime OTP. Bude však platiť povinnosť preukázania sa testom a max. počet osôb 6 v rátane kňaza.

V rámci tzv. individuálnej pastorácie je možné prijať aj sv. zmierenia a sv. prijímanie. Nie je možné, aby sa pred spovednicami, prípadne v kostole vytváral rad: kto nie je zaočkovaný, musí si svätú spoveď, príp. účasť na sv. prijímaní dohodnúť s kňazom individuálne.

Od pondelku začíname streamovať sv. omše na našom YOUTUBE kanáli: Verbisti Kalvária.

Prosíme o znášanie tohto kríža v pokore a v duchu kresťanskej lásky. Pátri verbisti sú denne k dispozícii všetkým, ktorí nás o to požiadajú.

Kalvárske hlasy