Zopár usmernení na tento víkend

Časy rozdávania svätého prijímania v našej farnosti počas víkendu:
Sobota: 11,00-12,00
Nedeľa: 9,45-10,15 11,30-12,30 15,00-16,00

V sobotu a nedeľu budú pre vás pripravené adventné vence. Vyzdvihnúť si ich môžete v čase, keď pôjdete na sväté prijímanie.

Počas soboty a nedele môžete dať svoj milodar v rámci zbierky na diecéznu charitu do označenej pokladničky.

Kalvárske hlasy