Farské oznamy – 12.12.2021

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav spojený so zákazom vychádzania a zhromažďovania sa. Vyhláška povoľuje:
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor)
– obrady krstu, pohrebu, sobáša
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená plne „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
Maximálny počet veriacich je 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

Sväté omše v režime „OP“ :

Pondelok-Sobota: 6,30 a 18,00

Nedeľa: 7,00; 8,00; 9,00; 10,30 a 11,30

Online na našom YOUTUBE kanáli Verbisti Kalvária: Pondelok až Piatok, Nedeľa o 9,00 a 10,30 (s príhovorom pre deti)

Svätá omša v nedeľu o 10,30 hod. bude s kázňou pre deti. Omše sa ale môžu zúčastniť iba deti v režime „OP“. Dieťa spadá do režimu „OP“, ak má prekonané ochorenie COVID 19 alebo očkovanie.

Rozdávanie sv. prijímania:

Pondelok-Nedeľa: 16,00-17,00 (v tomto čase aj spovedáme)

Svätá spoveď:

Pred sv. omšami (v nedeľu len pred sv. omšou o 7,00; 9,00 a 10,30)

Predvianočná sv. spoveď:

19. decembra od 15,00 do 18,00. Prosíme Vás, aby ste možnosť vyspovedať sa, využili počas tohto týždňa.

  • Do pozornosti vám dávame dopredaj na našom e-shope, na ktorom si môžete zakúpiť posledné kusy vianočných sviec, kalvárskeho pexesa, USB kľúča s logom Panny Márie i skvelé veselé chválonožky s tematikou Nitra – Kalvária. Za vašu podporu ďakujeme.
  • Ďakujeme vám za vašu priazeň, podporu, službu pre náš chrám a za to, že spoločne dbáme o ochranu zdravia.

Kalvárske hlasy