MODLITBY PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE

Drahí priatelia, pre duchovné naplnenie času štedrej večere vám ponúkame k dispozícií Modlitby pri štedrovečernom stole.

MODLITBY_PRI_STEDROVECERNOM_STOLE-1

Kalvárske hlasy