Koledovanie – Dobrá novina 2021

Drahí priatelia, spomíname si na chvíle koledovania, kedy sme klopali na dvere domov a ľudia nás vítali s úsmevom na tvári. Vianočné vinše a koledy zazneli v každom dome a dojímali domácich i susedov. Aj tento rok si naši mladí eRkári z farnosti pripravili koledovanie, ktorým chcú pomôcť deťom v Afrike.

Dobrú novinu môžete podporiť prostredníctvom účtu:
Číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4045 7894
Swift: TATRSKBX(Tatra Banka)
Variabilný symbol: 2721100700
Správa pre prijímateľa: Nitra-Kalvária
Odkaz na stránku Dobrej Noviny: https://www.dobranovina.sk/projekty/

Za vašu pomoc veľké Pán Boh zaplať

Kalvárske hlasy