Uznesenie vlády SR povoľuje slúženie sv. omše v režime „OP“ – „očkovaní a prekonaní ochorenie COVID 19“ s tým, že na 15 m² môže byť jedna osoba.

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

  • Na slávnosť Zjavenia Pána sa zvyknú posviacať príbytky. Nakoľko ani tento rok nie je možné chodiť po posviackach, v zadnej časti kostola budú vo štvrtok pripravené balíčky na požehnanie vašich príbytkov.
  • V sobotu, 8. januára, o 17.00 budeme mať pobožnosť Večer s Máriou, ktorú budeme zároveň streamovať na našom YouTube kanáli. Pred pobožnosťou k Márii, ktorá rozväzuje uzly bude krátka prednáška. Sv. omša bude zo slávnosti Krstu Pána.
  • Online na našom YOUTUBE kanáli Verbisti Kalvária budeme streamovať:
  • vo všedné dni večerné sv. omše o 18,00 hod.;
  • v nedeľu a na slávnosti sv. omše o 9,00 hod. a 10,30 hod.  
  • Z vianočnej ofery sa vyzbieralo 840 eur. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • V sakristii si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac február.

Kalvárske hlasy