Farské oznamy 16.1.

  • Pri príležitosti slávnosti sv. Arnolda Janssena, v našom chráme pribudla vzácna relikvia tohto svätého zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a kongregácií Služobníc Ducha Svätého. Relikvia je k dispozícii k verejnej úcte v priebehu dnešného dňa.
  • Nakoľko od 12. januára sa na verejných bohoslužbách môže zúčastniť viac ľudí (naďalej však v režime OP), v nedeľu budeme sv. omše sláviť v pôvodných časoch o 7.00 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod.

Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola; pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity, max. 100 ľudí.

  • Budúcu nedeľu Cirkev slávi Nedeľu Božieho slova. Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život. Pri tejto príležitosti sa budeme počas kázní v priebehu celého týždňa venovať Ježišovým podobenstvám. Rozpis kazateľov i zoznam podobenstiev si môžete prečítať na nástenke, príp. našej webovej stránke.
  • Rozdávanie sv. prijímania bude denne od 16.00 do 17.00 hod. Iba v sobotu rozdávame sv. prijímanie od 11.00 do 12.00 hod.
  • Aj tento rok vás chceme úctivo poprosiť o pomoc vo forme 2% z vašich daní podporou Občianskeho združenia VERBUM. Cieľom je pokračovať v zámere obnovy nitrianskej Kalvárie v snahe o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Formulár nájdete na našej farskej stránke kalvária.verbisti.sk. Vďaka občianskemu združeniu sme získali grant od MIRRI na vykonanie reštaurátorského výskumu, vlhkostného posudku a vyhotovenie Sprievodcov nitrianskej Kalvárie. OZ tiež minulý rok pomohlo uhradiť faktúry za sanáciu muriva kaplniek krížovej cesty. Za vašu podporu ďakujeme.
  • V sobotu, 15. januára 2022 zomrel v skorých ranných hodinách P. Juraj Dolinský SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej a rodák z našej farnosti. P. Juraj Dolinský SJ sa narodil 9. novembra 1958 v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave, posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave, zomrel 15. januára 2022 v Prešove. Parte a informácie o pohrebe budú doplnené neskôr. Nech ho večný Kráľ pridruží pod zástavou kríža do spoločenstva oslávenej Spoločnosti Ježišovej v nebi.

Kalvárske hlasy