Farské oznamy 23.1.2022

Oznamy na 23. januára 2022

  • Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára SVD, bude v našom chráme vzácna relikvia tohto svätca. Relikvia je z prameňa jeho vlasov, ktoré uložila slúžka pred jeho odchodom do misií do Činy. Je to jediný artefakt, ktorý po ňom zostal. K dispozícii k verejnej úcte bude od štvrtku do nedele. Pri tejto príležitosti od štvrtku budeme mať tematické kázne o pôsobení Božej milosti v jeho živote.
  • V nedeľu budeme sv. omše sláviť v pôvodných časoch o 7.00 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. (naďalej však v režime OP).

Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola; pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity, max. 100 ľudí.

  • Rozdávanie sv. prijímania bude denne od 16.00 do 17.00 hod. Iba v sobotu rozdávame sv. prijímanie od 11.00 do 12.00 hod.
  • Aj tento rok vás chceme úctivo poprosiť o pomoc vo forme 2% z vašich daní podporou Občianskeho združenia VERBUM. Cieľom je pokračovať v zámere obnovy nitrianskej Kalvárie v snahe o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Formulár nájdete na našej farskej stránke kalvária.verbisti.sk. Vďaka občianskemu združeniu sme získali grant od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. OZ tiež minulý rok pomohlo uhradiť faktúry za sanáciu muriva kaplniek krížovej cesty. Za vašu podporu ďakujeme.

Kalvárske hlasy