Farské oznamy 30.01.2022

Oznamy na 30. januára 2022

  • V stredu, na sviatok Obetovania Pána, budeme počas sv. omší požehnávať hromničné sviece.
  • Na liturgickú spomienku sv. Blažeja, vo štvrtok, budeme po sv. omšiach udeľovať svätoblažejské požehnanie.
  • V sobotu Vás srdečne pozývame na Fatimskú pobožnosť, po ktorej bude nasledovať sv. omša. Prosíme o spropagovanie tejto informácie aj v okruhu vašich blízkych. Ďakujeme.
  • V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na marec.
  • Dávame Vám do pozornosti nový pútnický web našej farnosti nitrakalvaria.sk. Na jeho stránkach nájdete prehľad všetkých pútnických podujatí na tento rok.
  • Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka. Púť bude spojená s audienciou Svätého Otca v sobotu 30. apríla 2022 a sv. omšou so slovenskými biskupmi v Bazilike sv. Petra. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo individuálnou formou.
  • Pre mladých mužov, ktorí premýšľajú nad vstupom do diecézneho seminára a tých, ktorí zvažujú štúdium teológie sme v zadnej časti kostola vyvesili plagátik s bližšími informáciami.  
  • Otec biskup Peter nám píše: Po čase rozlišovania synodálnej cesty prechádzame na praktickú realizáciu procesu synody na úrovni našej Nitrianskej diecézy. Všetci ste pozvaní, aby ste sa mohli podeliť o svoj pohľad a skúsenosti na ceste hľadania toho, čo je dobré a pravdivé. Pozývame Vás na stretnutia, ktorých jadro bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa. Úvodné stretnutie sa bude konať vo farnostiach našej diecézy v týždni po 6. nedeli v cezročnom období, v našej farnosti to bude v piatok 18. februára po večernej sv. omši. Skôr, ako nastúpime na spoločnú cestu v úvodnom stretnutí, pozývame vás na adoráciu, kde budeme prosiť o úspešný priebeh diecéznej synodálnej cesty a o dary Božieho Ducha, aby nás viedol a inšpiroval. Adorácia bude v našej farnosti vo štvrtok 10. februára po večernej sv. omši.

Kalvárske hlasy