Farské oznamy 6.2.

  • V utorok, 8. februára, o 17.00 budeme mať pobožnosť Večer s Máriou, ktorú budeme zároveň streamovať na našom YouTube kanáli. Pred pobožnosťou k Márii, ktorá rozväzuje uzly bude krátka prednáška. Sv. omša bude zo slávnosti Krstu Pána.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši vás pozývame na adoráciu za synodálnu cestu v našej diecéze a v našej farnosti. Pripomíname, že úvodné stretnutie sa bude konať v piatok 18. februára po večernej sv. omši. Pozývame vás vyhradiť si čas na spoločný dialóg a zdieľanie.
  • V piatok, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, počas rannej i večernej sv. omše budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.
  • Od budúceho týždňa začíname slúžiť sv. omše v Kaplnke sv. Medarda. V pondelok, stredu a piatok o 12.00 hod. a v nedeľu o 20.00 hod.
  • Mladých mužov od 17 do 30 rokov pozývame posledný februárový víkend na duchovnú obnovu do našej komunity v Bratislave. Témou obnovy je „ako žiť životom plnosti podľa evanjeliových princípov.“
  • Pred pár mesiacmi sa v našej farnosti uskutočnil dotazníkový prieskum a až 80% ľudí prejavilo túžbu byť podľa svojich možností aktívnym vo farnosti. Táto vaša ochota je veľmi cenná zvlášť po tomto náročnom pandemickom čase. Dali sme hlavy dokopy a vytvorili sme širokú škálu možností, kde by sa dalo zapojiť. Niektoré služby sú pravidelné, iné príležitostné. Ak by ste mali chuť zapojiť sa v snahe opäť vrátiť pulz života do našej farnosti, budeme vďační, keď vyplníte dotazník na našej farskej stránke verbisti.kalvaria.sk alebo v tlačenej podobe v zadnej časti kostola. Pomôže nám to efektívne a cielene vás včas informovať o možnostiach a konkrétnych potrebách. Teda keď sa bude čosi diať, alebo sa vyskytne nejaká konkrétna potreba, my budeme vedieť, komu môžeme vyslať svetlicu s prosbou o pomoc. Za vašu ochotu veľmi ďakujeme.

Kalvárske hlasy