Farské oznamy – 13.2.

  • Chceme Vás upozorniť na zmenu času rozdávania sv. prijímania. Od pondelku 14. februára budeme sv. prijímanie rozdávať denne od 16.30 do 17.00 hod. V sobotu rozdávame sv. prijímanie od 11.00 do 11.30 hod.
  • Vo piatok po večernej sv. omši vás pozývame na úvodne stretnutie ohľadom synodálnej cestu v našej farnosti. Pozývame vás vyhradiť si čas na spoločný dialóg a zdieľanie. Pôjde o prvé informatívne stretnutie, po ktorom bude nasledovať 5 modlitbových stretnutí, pri každom sa prekonzultujú dve témy. Podklady pre tieto témy nám budú posielať v spolu s videami z Biskupského úradu. Na záver zhrnutie z nášho spoločného po všetkých stretnutiach pošleme syntézu našich úvah a nápadov dištriktuálnemu dekanovi.
  • Mladých mužov od 17 do 30 rokov pozývame posledný februárový víkend na duchovnú obnovu do našej komunity v Bratislave. Témou obnovy je „ako žiť životom plnosti podľa evanjeliových princípov.“
  • Prosíme všetkých farníkov, ktorí majú záujem o nejaké spoločenstvo vo farnosti, alebo byť aktívnymi v nejakej konkrétnej službe pre dobro farnosti, aby vyplnili dotazník na našej farskej stránke kalvaria.verbisti.sk, prípadne cez Facebook našej Farnosti.
  • Aj tento rok bude možné podporiť činnosť verbistov 2% z Vašich daní. Vo svojej voľbe sa môžete rozhodnúť pre podporu činnosti slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, alebo zámer obnovy nitrianskej Kalvárie v snahe o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska podporou Občianskeho združenia Verbum. Oba formuláre nájdete v zadnej časti kostola alebo našej farskej stránke kalvária.verbisti.sk. Za Vašu podporu ďakujeme.

Kalvárske hlasy