Domáca úloha zo svätej omše s príhovorom pre deti

Našou úlohou na tento týždeň bude splniť jednotlivé úlohy z pracovného listu. Za každú splnenú úlohu si môžete vyfarbiť postavičku a takto vyplnený pracovný list nasledujúcu nedeľu 20.2.2022 priniesť na svätú omšu o 10:30 kde budeme žrebovať troch z vás pre ktorých máme prichystanú odmenu.

Kalvárske hlasy