Piatkové prvé pracovné synodálne stretnutie

V piatok po večernej sv. omši vás pozývame na prvé pracovné synodálne stretnutie. Už dnes nájdete pracovné materiály na našej stránke kalvaria.verbisti.sk. Na stretnutie je potrebné sa pripraviť. Stretáme sa o 18,45 v kostole, kde sa rozdelíme do skupiniek. Na tomto stretnutí sa budeme venovať 1. a 2. téme – Spoločníci na cestePočúvanie.

Kalvárske hlasy