Materiál na prípravu na prvé stretnutie farskej fázy synody

Drahý brat a milá sestra!

Sme vďační, že ste sa rozhodli zapojiť do farskej fázy synody. Nakoľko počas samotného stretnutia nebude veľa času na meditovanie a prípravu odpovedí, treba sa na zdieľanie svojich myšlienok zodpovedne pripraviť už doma. Na každom stretnutí sa budú preberať dve témy – každá v polhodinovom bloku.

Počas tohtotýždňového stretnutia to budú tieto dve témy: „Spoločníci na ceste“ a „Počúvanie“. Otázky týkajúce sa týchto dvoch tém, nájdete nižšie.

Cieľom nie je, aby ste mali odpoveď na všetky otázky. Spokojne stačí vybrať si zo všetkých otázok z každého bloku otázok jednu/dve, ktoré reflektujú to najdôležitejšie pre vás k tejto téme. Doma si na tieto Vami vybrané otázky, pripravte odpovede.

Počas stretnutia v skupinke bude vytvorený priestor, kde budete mať možnosť svoje posolstvo zhrnúť  v priebehu 3 minút. Preto si doma popremýšľajte nad dôležitosťou výberu otázky a rovnako nad naliehavosťou posolstva, ktoré chcete odovzdať.

Po ukončení prvej témy „Spoločníci na ceste“ bude prebiehať druhé kolo zdieľania na tému „Počúvať“. Pri tomto druhom zdieľaní budete mať možnosť opäť v priebehu 3 minút odovzdať posolstvo z druhého bloku otázok.

I. blok otázok na tému: „Spoločníci na ceste“

Vyberte si podľa Vás najdôležitejšiu otázku (tému) a pripravte si na ňu odpoveď:

 • Som kresťanom pre seba, alebo s druhými? Ako môžem byť kresťanom s druhými a nie pre seba?
 • Ako si k sebe navzájom môžeme byť v našom spoločenstve bližšími?
 • Ako sa viac usilovať v spoločenstve o jednotu, alebo čo môžeme urobiť preto, aby sme eliminovali mentalitu polarizácie, rozdelenia, „sektárstvo“?
 • Čo mi príde na myseľ, keď sa povie Cirkev a čo keď sa povie farnosť?
 • Môže sa niekto v našom spoločenstve cítiť, že nie je súčasťou farnosti a preto je ponechaný na okraji?
 • Akú mám predstavu o miestnej Cirkvi („sen o Cirkvi“)– čo by v nej malo určite byť (od najdôležitejších po najmenej podstatné), čo mi tam chýba, čo je pozitívne a čo negatívne?
 • Kam kráča naša súčasná Cirkev a naša farnosť? Máme cieľ (sme cieľavedomí)? Ide Cirkev/farnosť správnym smerom? Ak nie, čo my môžeme preto spraviť?

II. blok otázok na tému „Počúvanie“:

Vyberte si podľa Vás najdôležitejšiu otázku (tému) a pripravte si na ňu odpoveď:

 • Môže k nám Boh prehovoriť i skrze druhých ľudí, alebo konkrétnejšie takých, ktorých hlasy ignorujeme?
 • Aká je váha slova každého človeka v našom spoločenstve (mladý človek, žena, muž, zasvätený, kňaz)?
 • Existujú medzi nami predsudky ohľadom toho, kto má právo hovoirť alebo koho treba počúvať?
 • Čo komplikuje naše počúvanie druhých v našom spoločenstve?
 • Zaujímame sa o názory tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ocitli na „periférii“ nášho záujmu?
 • K čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša z evanjelií, kde sa stáva blízkym a pozorným voši „vylúčeným“?
 • Počúvame aj kritické názory o Cirkvi od ľudí, ktorí nie sú kresťania alebo sa z akéhokoľvek dôvodu od Cirkvi dištancovali?
 • Aký priestor je v našej farnosti poskytnutý v našej miestnej Cirkvi minoritám, zvlášť ľuďom zažívajúcim chudobu a sociálne vylúčenie?
 • Viem druhého počúvať, vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si vlastných obranných stratégií/odpovedí?
 • Som otvorený pre iný názor a skúsenosť a som ochotný rozšíriť svoj pohľad na vec?

Kalvárske hlasy