Pôstny obetný dar

Počas pôstnych nedieľ môžete priniesť svoj obetný dar v podobe trvanlivých potravín, hygienických a zdravotníckych pomôcok do truhlice umiestnenej v prednej časti kostola. Časť zo zbierky bude určená pre núdznych, ktorí prichádzajú hľadať pomoc do našej farnosti a zvyšok poputuje ľuďom na Ukrajine. Pre tých, ktorí chcú podporiť charitatívne projekty finančne a nevedia ako, je možnosť vhodiť svoj príspevok do drevenej krabice. Financie odovzdáme diecéznej charite. Ďakujeme aj členom našej farskej charity za zapojenie sa do výpomoci diecéznej charite pri preberaní a triedení zbierky na Ukrajinu v spolupráci s DM drogériou v Mlynoch.

Kalvárske hlasy