Večer s Máriou

V utorok Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Program začína krátkym zamyslením o 17.00 hod.

Kalvárske hlasy