Farské oznamy 13.3.2022

Oznamy 13. marca 2022

  • Dnes Vás pozývame o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Dnešná katechéza je na tému „Počúvanie“ a spolu s krížovou cestou ju bude viesť vdp. Martin Bošanský.
  • Z jarnej zbierky na charitu sa vyzbieralo 995 eur. Za vaše milodary ďakujeme. Veľká vďaka aj za Vaše prejavy solidarity o podpory voči núdznym cez vaše pôstne obetné dary.
  • V sobotu, na Slávnosť sv. Jozefa, pozývame všetkých chlapcov a chlapov na program s názvom „Muži sa modlia ruženec“. Začíname o 15,00 prednáškou a modlitbou ruženca. Modlitbové popoludnie zakončíme sv. omšou o 16,00 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Peter Beňo.
  • Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre na Chrenovej oznamuje, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch  5. a 6. apríla 2022 v čase od 8.00 hod do 17.00 hod. Rodičov s deťmi, ktorí majú záujem bližšie spoznať školu, pozývame  na ,,Deň otvorených dverí“ dňa 23. marca v čase od 8.00 hod do 14. 00 hod. Viac informácií  nájdete na webovej stránke školy  www.zsgorazdova.sk
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva na deň otvorených dverí v dňoch 10.3.2022 (ŠTVRTOK), 11.3.2022 (PIATOK), 14.3.2022 (PONDELOK) V ČASE OD 10:30 HOD. DO 15:00 HOD. Z organizačných dôvodov treba svoju účasť potvrdiť na t..č. 037/ 652 66 21.
  • Spojená katolícka škola – Základná škola sv. Svorada a Benedikta pozýva NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023, ktorý sa uskutoční v termíne od 4. apríla do 6. apríla  2022 v čase  od 13.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 16.marca 2022 od 9.00 hod. do 15. 00 hod. Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke školy www.zsfarskanr.sk.

Kalvárske hlasy