Pôstne krížové cesty

Drahí veriaci, aj tento rok vás pozývame na Pôstne krížové cesty na Kalvárií.

Kalvárske hlasy